Kungörelse (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn .