Kungl Maj:ts kungörelse (1950:523) angående upphörande av verkningarna i pensionshänseende av dom å straff för ämbetsbrott, m.m.

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl Maj:ts kungörelse (1950:523) angående upphörande av verkningarna i pensionshänseende av dom å straff för ämbetsbrott, m.m. sedan utfärdandet.

Kungl Maj:ts kungörelse (1950:523) angående upphörande av verkningarna i pensionshänseende av dom å straff för ämbetsbrott, m.m. upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:383


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl Maj:ts kungörelse (1950:523) angående upphörande av verkningarna i pensionshänseende av dom å straff för ämbetsbrott, m.m. .
Whoops, looks like something went wrong.