Kungörelse (1951:165) angående vissa inskränkningar i den civila luftfarten under beredskapstillstånd och krig

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1951:165) angående vissa inskränkningar i den civila luftfarten under beredskapstillstånd och krig sedan utfärdandet.

Kungörelse (1951:165) angående vissa inskränkningar i den civila luftfarten under beredskapstillstånd och krig upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:299


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1951:165) angående vissa inskränkningar i den civila luftfarten under beredskapstillstånd och krig .