Lag (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar

0 av 6 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar sedan utfärdandet.

Lag (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:667


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar .
Whoops, looks like something went wrong.