Kungörelse (1951:51) om postbehandling under höjd beredskap

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i kungörelse (1951:51) om postbehandling under höjd beredskap sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:265). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1951:51) om postbehandling under höjd beredskap upphävdes 1994-03-01 genom SFS 1993:1711


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Under höjd beredskap och när regeringen annars beslutar om det skall föreskrifterna i 2-9 §§ tillämpas. Förordning (1993:265)

Whoops, looks like something went wrong.