Cirkulär (1951:561) till samtliga byggnadsnämnder och civilförsvarschefer om tillsyn över anordnandet av enskilda skyddsrum

0 av 0 paragrafer har ändrats i cirkulär (1951:561) till samtliga byggnadsnämnder och civilförsvarschefer om tillsyn över anordnandet av enskilda skyddsrum sedan utfärdandet.

Cirkulär (1951:561) till samtliga byggnadsnämnder och civilförsvarschefer om tillsyn över anordnandet av enskilda skyddsrum upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1598


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i cirkulär (1951:561) till samtliga byggnadsnämnder och civilförsvarschefer om tillsyn över anordnandet av enskilda skyddsrum .
Whoops, looks like something went wrong.