Instruktion (1951:636) för vägtrafikombud

0 av 4 paragrafer (0 %) har ändrats i instruktion (1951:636) för vägtrafikombud sedan utfärdandet.

Instruktion (1951:636) för vägtrafikombud upphävdes 1991-09-01 genom SFS 1991:1216


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i instruktion (1951:636) för vägtrafikombud .