Religionsfrihetslag (1951:680)

15 av 19 paragrafer (79 %) har ändrats i religionsfrihetslag (1951:680) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:1212). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Religionsfrihetslag (1951:680) upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1998:1593


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


5 §

  har upphävts genom lag (1976:1004)

6 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

7 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

8 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

9 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

10 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

11 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

12 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

13 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

14 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

15 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

16 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

17 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

18 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

19 §

  har upphävts genom lag (1995:1212)

Whoops, looks like something went wrong.