Cirkulär (1951:696) till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar angående tillämpning av de för församlingarna fastställda kyrkoordningarna

0 av 0 paragrafer har ändrats i cirkulär (1951:696) till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar angående tillämpning av de för församlingarna fastställda kyrkoordningarna sedan utfärdandet.

Cirkulär (1951:696) till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar angående tillämpning av de för församlingarna fastställda kyrkoordningarna upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:883


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i cirkulär (1951:696) till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar angående tillämpning av de för församlingarna fastställda kyrkoordningarna .