Kungörelse (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan sedan utfärdandet.

Kungörelse (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1017


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan .
Whoops, looks like something went wrong.