Kungl. Maj:ts kungörelse (1952:45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1952:45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1952:45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1990:1207


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1952:45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar .
Whoops, looks like something went wrong.