Kungl. Maj:ts Kungörelse (1952:495) om förande av register för ekonomiska föreningar m.m.

1 av 9 paragraf (11 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1952:495) om förande av register för ekonomiska föreningar m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1981:249). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1952:495) om förande av register för ekonomiska föreningar m.m. upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:978


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-28


8 §

  I ärenden rörande registrering skall för registreringen och dess kungörande erläggas följande avgifter:

1. då ansökan görs om registrering av förening    1100 kronor
2. då anmälan till eller anteckning i registret görs i    annat fall
350 kronor

Avgift erläggs inte för registrering eller kungörande, som äger rum efter anmälan om enbart adressändring ellr som vidatas enligt 74 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar, eller för registrering som sker efter anmälan rån rätten eller konkursdomaren eller på anmälan av part enligt 103 § samma lag.

Om ansökan eller anmälan om registrering återkallas, innan beslut har meddelats, skall avgiften återbetalas. Förordning (1981:249)