Lag (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg .
Whoops, looks like something went wrong.