Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:899). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  Med brittisk medborgare förstås i denna kungörelse medborgare i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier eller i brittiskt protektorat. Förordning (1988:482)

2 §

  Med brittiske konsuln förstås i denna kungörelse, såvitt gäller Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Värmlands län, brittiske generalkonsuln i Göteborg och, såvitt gäller Sverige i övrigt, brittiske konsuln i Stockholm. Förordning (1997:830)

3 §

  Har upphävts genom lag (1989:153)

4 §

  Om en domstol eller Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare, som inte är bosatt här i riket, på grund av giftorätt, arv eller testamente kan göra gällande anspråk på avliden persons här i riket efterlämnade egendom, skall domstolen eller verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta.

Om Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare har avlidit här i riket, skall verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta. Förordning (2003:899)

5 §

  Förliser här i riket fartyg, hemmahörande i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier eller i brittiskt protektorat, skall brittiske konsuln omedelbart skriftligen underrättas om förlisningen av kustbevakningen eller av hamn-, lots- eller tullmyndighet, om kustbevakningen eller myndigheten har fått kännedom om förlisningen. Förordning (1988:482)

Whoops, looks like something went wrong.