Cirkulär (1952:804) till hovkonsistoriet och samtliga domkapitel angående normalinstruktion för kyrkomusikertjänst

0 av 0 paragrafer har ändrats i cirkulär (1952:804) till hovkonsistoriet och samtliga domkapitel angående normalinstruktion för kyrkomusikertjänst sedan utfärdandet.

Cirkulär (1952:804) till hovkonsistoriet och samtliga domkapitel angående normalinstruktion för kyrkomusikertjänst upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:111


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i cirkulär (1952:804) till hovkonsistoriet och samtliga domkapitel angående normalinstruktion för kyrkomusikertjänst .
Whoops, looks like something went wrong.