Kungörelse (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag sedan utfärdandet.

Kungörelse (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag upphävdes 2009-02-01 genom SFS 2008:1395


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag .
Whoops, looks like something went wrong.