/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1953:26) angående Islands anslutning till Nordiska rådet;

0 av 0 paragrafer har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1953:26) angående Islands anslutning till Nordiska rådet; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1953:26) angående Islands anslutning till Nordiska rådet; .
Whoops, looks like something went wrong.