Kungörelse (1954:311) om statlig garanti för lån för uppförande av lagerhus m.m. för jordbruksändamål

0 av 12 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1954:311) om statlig garanti för lån för uppförande av lagerhus m.m. för jordbruksändamål sedan utfärdandet.

Kungörelse (1954:311) om statlig garanti för lån för uppförande av lagerhus m.m. för jordbruksändamål upphävdes 1987-08-01 genom SFS 1987:834


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1954:311) om statlig garanti för lån för uppförande av lagerhus m.m. för jordbruksändamål .