Kungl. Maj:ts Kungörelse (1954:493) angående krigsrätter m.m.

0 av 14 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1954:493) angående krigsrätter m.m. sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1954:493) angående krigsrätter m.m. upphävdes 1987-06-01 genom SFS 1987:187


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1954:493) angående krigsrätter m.m. .