Riksarkivets Cirkulär (1954:514) angående råd och anvisningar för anordnande av arkivlokaler

0 av 0 paragrafer har ändrats i riksarkivets Cirkulär (1954:514) angående råd och anvisningar för anordnande av arkivlokaler sedan utfärdandet.

Riksarkivets Cirkulär (1954:514) angående råd och anvisningar för anordnande av arkivlokaler upphävdes 1987-06-01 genom SFS 1987:241


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i riksarkivets Cirkulär (1954:514) angående råd och anvisningar för anordnande av arkivlokaler .