Cirkulär (1954:593) om skyldighet för vissa myndigheter att avgiva taxeringsuppgifter beträffande i utlandet bosatta personer m.fl.

0 av 0 paragrafer har ändrats i cirkulär (1954:593) om skyldighet för vissa myndigheter att avgiva taxeringsuppgifter beträffande i utlandet bosatta personer m.fl. sedan utfärdandet.

Cirkulär (1954:593) om skyldighet för vissa myndigheter att avgiva taxeringsuppgifter beträffande i utlandet bosatta personer m.fl. upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:1244


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i cirkulär (1954:593) om skyldighet för vissa myndigheter att avgiva taxeringsuppgifter beträffande i utlandet bosatta personer m.fl. .
Whoops, looks like something went wrong.