Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:617) angående klassificeringen av så kallade stenröjningsvagnar

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1954:617) angående klassificeringen av så kallade stenröjningsvagnar sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:617) angående klassificeringen av så kallade stenröjningsvagnar upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1990:1208


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1954:617) angående klassificeringen av så kallade stenröjningsvagnar .
Whoops, looks like something went wrong.