Lag (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i lag (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:189). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m. upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1992:339


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Denna lag gäller proportionella val inom -- landsting, -- kommunfullmäktige, -- kommunala indelningsdelegerade, -- stiftsfullmäktige, -- kyrkofullmäktige, -- kyrkliga indelningsdelegerade, -- kyrkostämma.

Lag (1988:189)

Whoops, looks like something went wrong.