Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:145) om lån av statsmedel för inrättande av alkoholfria restauranger;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:145) om lån av statsmedel för inrättande av alkoholfria restauranger; sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:145) om lån av statsmedel för inrättande av alkoholfria restauranger; upphävdes 1978-01-01 genom SFS 1977:303


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:145) om lån av statsmedel för inrättande av alkoholfria restauranger; .