Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:187) om bankregistrets förande m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:187) om bankregistrets förande m.m. sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:187) om bankregistrets förande m.m. upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:647


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:187) om bankregistrets förande m.m. .