Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:29) om resedokument för vissa flyktingar

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1955:29) om resedokument för vissa flyktingar sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:29) om resedokument för vissa flyktingar upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:547


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1955:29) om resedokument för vissa flyktingar .