Kungörelse (1955:32) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhörande försvaret

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1955:32) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhörande försvaret sedan utfärdandet.

Kungörelse (1955:32) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhörande försvaret upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:446


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1955:32) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhörande försvaret .
Whoops, looks like something went wrong.