Lag (1955:417) angående införande av nya lagen om sparbanker

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1955:417) angående införande av nya lagen om sparbanker sedan utfärdandet.

Lag (1955:417) angående införande av nya lagen om sparbanker upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:621


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1955:417) angående införande av nya lagen om sparbanker .
Whoops, looks like something went wrong.