Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:422) om sparbanker

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:422) om sparbanker sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:422) om sparbanker upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:647


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:422) om sparbanker .
Whoops, looks like something went wrong.