Kungl. Maj:ts Cirkulär (1955:537) till statsmyndigheterna angående användningen av registrerade varumärken i vissa publikationer

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Cirkulär (1955:537) till statsmyndigheterna angående användningen av registrerade varumärken i vissa publikationer sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Cirkulär (1955:537) till statsmyndigheterna angående användningen av registrerade varumärken i vissa publikationer upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1102


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Cirkulär (1955:537) till statsmyndigheterna angående användningen av registrerade varumärken i vissa publikationer .