Kungörelse (1955:631) angående skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1955:631) angående skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg sedan utfärdandet.

Kungörelse (1955:631) angående skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg upphävdes 2005-04-01 genom SFS 2005:143


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1955:631) angående skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg .
Whoops, looks like something went wrong.