Kungörelse (1955:690) angående emblem och standert för Sjöfartsverket

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1955:690) angående emblem och standert för Sjöfartsverket sedan utfärdandet.

Kungörelse (1955:690) angående emblem och standert för Sjöfartsverket upphävdes 1995-03-01 genom SFS 1995:158


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1955:690) angående emblem och standert för Sjöfartsverket .