Kungl. Arméintendenturförvaltningens Cirkulär (1955:91) angående upphandling av kontorsinventarier för statsverkets behov m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Arméintendenturförvaltningens Cirkulär (1955:91) angående upphandling av kontorsinventarier för statsverkets behov m.m. sedan utfärdandet.

Kungl. Arméintendenturförvaltningens Cirkulär (1955:91) angående upphandling av kontorsinventarier för statsverkets behov m.m. upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:1491


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Arméintendenturförvaltningens Cirkulär (1955:91) angående upphandling av kontorsinventarier för statsverkets behov m.m. .
Whoops, looks like something went wrong.