/r1/ Kungl. Maj:ts instruktion (1956:288) för civila reservläkare; 1 § Civila reservläkare anställas av socialstyrelsen medelst kontrakt för en tid av högst två år. Förordning (1977:862).

4 av 5 paragrafer (80 %) har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts instruktion (1956:288) för civila reservläkare; 1 § Civila reservläkare anställas av socialstyrelsen medelst kontrakt för en tid av högst två år. Förordning (1977:862). sedan utfärdandet (t.om. SFS 1977:862). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


3 §

  För anställning såsom reservläkare erfordras att vara legitimerad läkare eller att av regeringen ha erhållit särskild tillåtelse att inom riket utöva läkarkonsten. Förordning (1977:862)

4 §

  Reservläkare är skyldig att årligen på av socialstyrelsen föreskriven tid tjänstgöra under 60 dagar; dock må tjänstgöringsskyldighet motsvarande större del av kontraktstiden kunna fullgöras under ett och samma år. Förordning (1977:862)

5 §

  Reservläkare åligger att, på förordnande av socialstyrelsen, tjänstgöra såsom provinsialläkare eller eljest inom den civila öppna sjukvården.

Därjämte är reservläkare skyldig att, då förefintligt behov av läkare icke kan på annat sätt tillgodoses, tjänstgöra å epidemivårdanstalt eller undantagsvis å lasarett eller sjukstuga. Förordning (1977:862)

6 §

  Ersättning till reservläkare utgår /k/ dels /-k/ med ett fast årligt arvode, /k/ dels ock /-k/ i form av förekommande taxeinkomster m.m., allt enligt de närmare bestämmelser, som meddelas av regeringen. Förordning (1977:862)

Whoops, looks like something went wrong.