Förordning (1956:612) med tillämpningsföreskrifter till allmänna prisregleringslagen (1956:236)

1 av 9 paragraf (11 %) har ändrats i förordning (1956:612) med tillämpningsföreskrifter till allmänna prisregleringslagen (1956:236) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:1405). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1956:612) med tillämpningsföreskrifter till allmänna prisregleringslagen (1956:236) upphävdes 1990-01-01 genom SFS 1989:980


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


6 §

  Medgivande till åtal för brott som avses i 10--13 §§ allmänna prisregleringslagen (1956:236) lämnas av statens pris- och konkurrensverk. Förordning (1988:1405)

Whoops, looks like something went wrong.