Kungörelse (1957:122) om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1957:122) om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:258). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1957:122) om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:1278


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Tobaksvaror får inte föras ut ur landet med fartyg av mindre brutto

dräktighet än 190. Om det finns särskilda skäl får generaltull styrelsen dock meddela tillstånd till utförsel av tobaksvaror med maskindrivna fartyg som gör regelbundna resor mellan svensk och utrikes ort. Tillstånd får förenas med de villkor och föreskrifter som behövs i varje särskilt fall. Bevis skall utfärdas över meddelat tillstånd. Förordning (1992:258)

2 §

  Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd att med fartyg föra ut tobaksvaror enligt 1 §.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas. Förordning (1992:258)