Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:4) angående fastställande av formulär till blanketter för taxeringsarbetet

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1957:4) angående fastställande av formulär till blanketter för taxeringsarbetet sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:4) angående fastställande av formulär till blanketter för taxeringsarbetet upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:1247


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1957:4) angående fastställande av formulär till blanketter för taxeringsarbetet .
Whoops, looks like something went wrong.