Lag (1957:585) om jordfästning m.m.

3 av 11 paragrafer (27 %) har ändrats i lag (1957:585) om jordfästning m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1982:378). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1957:585) om jordfästning m.m. upphävdes 1991-04-01 genom SFS 1990:1144


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


3 §

  har upphävts genom lag (1963:538)

5 §

  Vid jordfästning och gravsättning må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd. Lag (1963:538)

10 §

  För jordfästning i annan ordning än svenska kyrkans får kyrkorum som har invigts för svenska kyrkans gudstjänst upplåtas enligt lagen (1982:377) om tillfällig upplåtelse av kyrka. Lag (1982:378)

Whoops, looks like something went wrong.