Kungl. Maj:ts Kungörelse (1957:595) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig som är bosatt i Belgiska Kongo eller mandatområdet Ruanda-Urundi

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1957:595) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig som är bosatt i Belgiska Kongo eller mandatområdet Ruanda-Urundi sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1957:595) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig som är bosatt i Belgiska Kongo eller mandatområdet Ruanda-Urundi upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1047


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1957:595) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig som är bosatt i Belgiska Kongo eller mandatområdet Ruanda-Urundi .