Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:163) angående statsbidrag till vissa plankostnader

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:163) angående statsbidrag till vissa plankostnader sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:163) angående statsbidrag till vissa plankostnader upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:165


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:163) angående statsbidrag till vissa plankostnader .