Kungörelse (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester

4 av 12 paragrafer (33 %) har ändrats i kungörelse (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:986). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester upphävdes 2015-01-01 genom SFS 2014:1108


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-25


1 §

  Förvaringsrum i häkte eller polisarrest skall fylla skäliga anspråk på sundhet. Förordning (1988:42)

2 §

  Förvaringsrum skall vara så anordnat, att obehörigas insyn förhindras. Det skall vara försett med fönster, som är så inrättat, att rummet erhåller god dager.

Golvytan skall vara minst 6 kvadratmeter, rummets kubikinnehåll minst 15 kubikmeter och rumshöjden minst 2,40 meter.

Rummet skall vara på tillfredsställande sätt ljudisolerat och i övrigt så inrättat, att obehörig förbindelse mellan den intagne och annan såvitt möjligt förhindras. Förordning (1987:335)

8 §

  Tillsyn utövas av Kriminalvården över häkten och polisarrester som äro anordnade i anslutning till sådana häkten samt av Rikspolisstyrelsen över övriga polisarrester.
Förordning (2005:986)

11 §

  Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen upprättar i samråd normalritningar och tekniska anvisningar för byggande och inredning av häkten och polisarrester. Förordning (2005:986)