Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:257) angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar

0 av 4 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:257) angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:257) angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:72


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:257) angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar .