Kungörelse (1958:273) om passertillstånd

0 av 13 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1958:273) om passertillstånd sedan utfärdandet.

Kungörelse (1958:273) om passertillstånd upphävdes 1991-04-01 genom SFS 1990:1334


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1958:273) om passertillstånd .