Kungörelse (1958:305) angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1958:305) angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1958:305) angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m. upphävdes 1998-01-01 genom SFS 1997:804


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1958:305) angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m. .