Kungörelse (1958:368) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1958:368) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1958:368) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1503


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1958:368) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. .