Kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m. upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1080


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m. .