Transumt av Kungl. Maj:ts cirkulär till samtliga domkapitel (1958:515) angående ändring i kyrkohandboken med anledning av lagstiftningen om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst;

0 av 0 paragrafer har ändrats i transumt av Kungl. Maj:ts cirkulär till samtliga domkapitel (1958:515) angående ändring i kyrkohandboken med anledning av lagstiftningen om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i transumt av Kungl. Maj:ts cirkulär till samtliga domkapitel (1958:515) angående ändring i kyrkohandboken med anledning av lagstiftningen om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst; .