Lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente .