Kungl. Maj:ts Cirkulär (1958:529) till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Cirkulär (1958:529) till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Cirkulär (1958:529) till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv; .