Riksarkivets Cirkulär (1958:530) till rikets kommuner med råd och anvisningar om gallring i kommunernas arkiv

0 av 0 paragrafer har ändrats i riksarkivets Cirkulär (1958:530) till rikets kommuner med råd och anvisningar om gallring i kommunernas arkiv sedan utfärdandet.

Riksarkivets Cirkulär (1958:530) till rikets kommuner med råd och anvisningar om gallring i kommunernas arkiv upphävdes 1987-06-01 genom SFS 1987:241


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i riksarkivets Cirkulär (1958:530) till rikets kommuner med råd och anvisningar om gallring i kommunernas arkiv .
Whoops, looks like something went wrong.